http://www.pysdsrmyy.com/uploadfile/2018/0502/20180502100752109.jpg

您当前的位置:首页 > 专家简介 > 口腔颌面外科 >

热点搜索:

张洋达

发布日期2018-06-13 15:40:30    点击量:   

  • 姓名:     张洋达
  • 学历:     本科
  • 专业方向:   口腔颌面外科方向
  • 职称/职务/:  主治医师
主治医师,本科学历。擅长牙槽外科、颌面间隙感染、颌面部外伤的急诊处理及颌面部肿瘤的手术治疗。