http://www.pysdsrmyy.com/uploadfile/2018/0502/20180502100752109.jpg

您当前的位置:首页 > 专家简介 > 口腔正畸二科 >

热点搜索:

赵蕴

发布日期2018-06-13 15:40:05    点击量:   

  • 姓名:     赵蕴
  • 学历:     本科
  • 专业方向:   口腔正畸
  • 职称/职务/:  副主任医师
 副主任医师,本科学历。擅长各类错颌畸形的矫治、隐形矫治、舌侧矫治、骨性错颌的术前术后正畸治疗等。