http://www.pysdsrmyy.com/uploadfile/2018/0502/20180502100752109.jpg

您当前的位置:首页 > 专家简介 > 口腔种植科 >

热点搜索:

魏晓静

发布日期2018-06-13 15:38:31    点击量:   

  • 姓名:     魏晓静
  • 学历:     本科
  • 专业方向:   口腔种植
  • 职称/职务/:  主治医师
主治医师,本科学历。擅长口腔种植、自体骨移植术、骨粉骨膜引导骨再生技术、脱位牙再植的诊治。