http://www.pysdsrmyy.com/uploadfile/2018/0502/20180502100752109.jpg

您当前的位置:首页 > 专家简介 > 牙周粘膜科 >

热点搜索:

董小亚

发布日期2018-06-13 15:38:08    点击量:   

  • 姓名:     董小亚
  • 学历:     本科
  • 专业方向:   口腔医学
  • 职称/职务/:  主治医师
主治医师、本科学历。擅长口腔健康指导,牙体牙髓病、根尖周病及牙周病的诊断与治疗,牙齿冷光美白,激光脱敏,牙齿洁治与刮治术的笑气吸入镇静治疗。