http://www.pysdsrmyy.com/uploadfile/2018/0510/20180510031915254.jpg

您当前的位置:首页 > 医护风采 > 护理园地 >

热点搜索:

急救电话: 0393-7776120
门诊预约咨询: 0393-6167120
口腔预约咨询: 
院办:
0393-6167916
0393-6167966
医务科: 0393-6167958
护理部: 0393-6167960
病人服务中心:
宣传教育中心:
0393-6167696
0393-6167699

 

护理园地

六种常见早餐莫触犯 小心吃坏了身体

https: mp weixin qq com s rCbrAFRTVEPhB3ghjGRYNg[详细]

小两口该知道的怀孕常识

https: mp weixin qq com s gt8wgZM8fMVrJ09dFr25sA[详细]

牙疼怎么办?牙疼偏方大全

https: mp weixin qq com s YFiU4AD8W5dwMT1-V3Bedw[详细]

看“鞋底磨损”辨身体疾病!

https: mp weixin qq com s psNNPuAXbEyyUr4l-Q5ipA[详细]

洗牙对牙齿健康有影响吗?

https: mp weixin qq com s 8V1YI6uoKWoYdL3_mdsGJg[详细]