http://www.pysdsrmyy.com/uploadfile/2018/0510/20180510031853567.jpg

您当前的位置:首页 > 医护风采 > 医苑风景线 >

热点搜索:

急救电话: 0393-7776120
门诊预约咨询: 0393-6167120
口腔预约咨询: 
院办:
0393-6167916
0393-6167966
医务科: 0393-6167958
护理部: 0393-6167960
病人服务中心:
宣传教育中心:
0393-6167696
0393-6167699

 

医苑风景线

【团队风采】无问西东,努力前行,只为守护患者口腔健康

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416637&idx=4&sn=ef938a2f7974aedbb78f04911a5de276&chksm=8b4756a7bc30dfb100098449fbbb3c1e2d04de812b777f76480da06ad7cc845c9b2ea36d9f65 rd [详细]

【精准扶贫】寒风凛冽情意暖 扶贫慰问爱心浓

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416543&idx=2&sn=6c01345e3ad76c020422b7df303ba13c&chksm=8b4756c5bc30dfd3274d7439f39e7e7b6a97ef97a49e42b6ea59eacb01537b0b931bd8b5b69e rd [详细]

【因为有爱 血脉相连 】濮阳市第三人民医院组织职工开展无偿献血活动

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416488&idx=1&sn=b625581667247422d0c603256a3e6cf2&chksm=8b475532bc30dc24d07787ec46275770119bafbaacd425ff6de727060fe297a0ed2fd5a72b3e rd [详细]

【生死时速】手术台上争分夺秒,高龄产妇度过“生死劫”

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416444&idx=2&sn=401178a3e09196f721aea92eaa466c74&chksm=8b475566bc30dc7058d966853d93f80ee35dd5fe8a2bf110698d8919a825819981a07f117b0a rd [详细]

【儿科纪实】积极应对流感高发季,致敬那些可爱的“孩子王”!

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416444&idx=3&sn=d5c26e7cf7172aaef6969de9cb3ec6ed&chksm=8b475566bc30dc708d823bd57730161bc71751ef886031b936e1daabb6c20d27d863dd9834d6 rd [详细]