http://www.pysdsrmyy.com/uploadfile/2018/0510/20180510031853567.jpg

您当前的位置:首页 > 医护风采 > 医苑风景线 >

热点搜索:

急救电话: 0393-7776120
门诊预约咨询: 0393-6167120
口腔预约咨询: 
院办:
0393-6167916
0393-6167966
医务科: 0393-6167958
护理部: 0393-6167960
病人服务中心:
宣传教育中心:
0393-6167696
0393-6167699

 

医苑风景线

【儿科纪实】积极应对流感高发季,致敬那些可爱的“孩子王”!

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416444&idx=3&sn=d5c26e7cf7172aaef6969de9cb3ec6ed&chksm=8b475566bc30dc708d823bd57730161bc71751ef886031b936e1daabb6c20d27d863dd9834d6 rd [详细]

【家庭医生签约服务】居民有需求,服务送上门

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416444&idx=4&sn=1400b598f3ebc3c7a94cf313f56c9c19&chksm=8b475566bc30dc707f64af8011df98708d7939bceb53cbeaf07ad843c9105d38de907a85ce74 rd [详细]

【传递正能量】一面锦旗、一封感谢信,浓浓的医患情,为骨科·疼痛科点赞!

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416367&idx=2&sn=695c7026da6c91fe6b745f446260d459&chksm=8b4755b5bc30dca3444aac2e809a2abd403079b820be72924e3f519499bb31d361bab88e2bec rd [详细]

感谢一路有你,2018一起前行!濮阳市第三人民医院恭祝大家元旦快乐!

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416367&idx=3&sn=26bc7f3c9e5aa8f35169c629ba808d3b&chksm=8b4755b5bc30dca3a354d78bac820e9577e91f18e9309f44a7c0bd01fa235f9681e03e27a7dc rd [详细]

产科主任拒收红包, 医术精湛,医德高尚,为你点赞!

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416321&idx=3&sn=6542f01f9962cd7191d1c2d31bc414d1&chksm=8b47559bbc30dc8d579d9c67b01da2e15e0550ecd15e4b65bc686b9261ed3f5727b3b6bb1abf rd [详细]