http://www.pysdsrmyy.com/uploadfile/2018/0510/20180510031853567.jpg

您当前的位置:首页 > 医护风采 > 医苑风景线 >

热点搜索:

急救电话: 0393-7776120
门诊预约咨询: 0393-6167120
口腔预约咨询: 
院办:
0393-6167916
0393-6167966
医务科: 0393-6167958
护理部: 0393-6167960
病人服务中心:
宣传教育中心:
0393-6167696
0393-6167699

 

医苑风景线

【因为有爱 血脉相连 】濮阳市第三人民医院组织职工开展无偿献血活动

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416488&idx=1&sn=b625581667247422d0c603256a3e6cf2&chksm=8b475532bc30dc24d07787ec46275770119bafbaacd425ff6de727060fe297a0ed2fd5a72b3e rd [详细]

【生死时速】手术台上争分夺秒,高龄产妇度过“生死劫”

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416444&idx=2&sn=401178a3e09196f721aea92eaa466c74&chksm=8b475566bc30dc7058d966853d93f80ee35dd5fe8a2bf110698d8919a825819981a07f117b0a rd [详细]

【儿科纪实】积极应对流感高发季,致敬那些可爱的“孩子王”!

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416444&idx=3&sn=d5c26e7cf7172aaef6969de9cb3ec6ed&chksm=8b475566bc30dc708d823bd57730161bc71751ef886031b936e1daabb6c20d27d863dd9834d6 rd [详细]

【家庭医生签约服务】居民有需求,服务送上门

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416444&idx=4&sn=1400b598f3ebc3c7a94cf313f56c9c19&chksm=8b475566bc30dc707f64af8011df98708d7939bceb53cbeaf07ad843c9105d38de907a85ce74 rd [详细]

【传递正能量】一面锦旗、一封感谢信,浓浓的医患情,为骨科·疼痛科点赞!

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416367&idx=2&sn=695c7026da6c91fe6b745f446260d459&chksm=8b4755b5bc30dca3444aac2e809a2abd403079b820be72924e3f519499bb31d361bab88e2bec rd [详细]