http://www.pysdsrmyy.com/uploadfile/2018/0510/20180510031853567.jpg

您当前的位置:首页 > 医护风采 > 医苑风景线 >

热点搜索:

急救电话: 0393-7776120
门诊预约咨询: 0393-6167120
口腔预约咨询: 
院办:
0393-6167916
0393-6167966
医务科: 0393-6167958
护理部: 0393-6167960
病人服务中心:
宣传教育中心:
0393-6167696
0393-6167699

 

医苑风景线

【援疆纪事】千里援疆丹心在,从此伊吾是故乡

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416861&idx=7&sn=b0896bee0e8d5c52bfbf698b5cdb6dd7&chksm=8b475787bc30de910e334ef4d3566a6a36037e5eb15997f3c946b87a977954d9166a76ea3afe rd [详细]

新年新气象, 医护们凹造型送祝福第二波~

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416861&idx=8&sn=e752817cc8d85aba8b5957aa0ef790a0&chksm=8b475787bc30de91e6110eaddcc95870c7b64a45b33acaee9582c49c9c3d05113764ae5673ee rd [详细]

新年新气象, 医护们凹造型送祝福第一波~

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416752&idx=2&sn=11cdf67dc8b93f2ca1cb31c5174b0e09&chksm=8b47562abc30df3c03ae671f0419696d99f256a0c763be80b7ab2fe123903455824bd039bbb2 rd [详细]

【团队风采】无问西东,努力前行,只为守护患者口腔健康

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416637&idx=4&sn=ef938a2f7974aedbb78f04911a5de276&chksm=8b4756a7bc30dfb100098449fbbb3c1e2d04de812b777f76480da06ad7cc845c9b2ea36d9f65 rd [详细]

【精准扶贫】寒风凛冽情意暖 扶贫慰问爱心浓

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416543&idx=2&sn=6c01345e3ad76c020422b7df303ba13c&chksm=8b4756c5bc30dfd3274d7439f39e7e7b6a97ef97a49e42b6ea59eacb01537b0b931bd8b5b69e rd [详细]