http://www.pysdsrmyy.com/uploadfile/2018/0510/20180510031853567.jpg

您当前的位置:首页 > 医护风采 > 医苑风景线 >

热点搜索:

急救电话: 0393-7776120
门诊预约咨询: 0393-6167120
口腔预约咨询: 
院办:
0393-6167916
0393-6167966
医务科: 0393-6167958
护理部: 0393-6167960
病人服务中心:
宣传教育中心:
0393-6167696
0393-6167699

 

医苑风景线

为患者解难题,回肠“复制”新膀胱

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652417800&idx=4&sn=995550300f9c41850d95c45a8a470153&chksm=8b4753d2bc30dac4543310e04243a10411fe58765ab6ee8c0839c51f2556744bf93c47c1c175 rd [详细]

携手慈善 奉献爱心——濮阳市第三人民医院积极开展“慈善一日捐”活动

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652417706&idx=5&sn=236d99d6114e8a141ddc3a627b4b3b60&chksm=8b475270bc30db6653592121051dcdb0fcb94ce3c2c2eb31fcadb00fa7a3fe27deb9cb71edcb rd [详细]

不忘初心跟党走 健康濮阳新征程 ——濮阳市三院开展微型党课团课演讲比赛

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652417481&idx=2&sn=c0acf1ce2ce7813ea1a0f2e1aecf1e20&chksm=8b475113bc30d8059f445b93a8401e483b95c150e2b7a1e3a14300954918fb2b9d33dd284016 rd [详细]

致敬有温度的安宁疗护:仁爱在一起 就会了不起!

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652417265&idx=1&sn=ad475fe1df91f41d12a70f8e37752495&chksm=8b47502bbc30d93d6d87dbe8789257277ad51241430dece6aeaa6a176b5f76846df043f23617 rd [详细]